SICdrive

La web app que facilita l'accés mòbil a tota l'informació/ comunicació corporativa i de suport de decisions en menys de 10 seg.

Dirigida a CEO’s i DG’s d'empreses, associacions i fundacions. Dóna solució des d'un únic lloc a l'accés a les múltiples fonts d'informació que es manegen, estructurada (de base de dades) i no estructurada.

Els atributs de SICdrive alineen als actors de l'organització, incrementen el coneixement, redueixen els temps de cerca de la informació, simplifiquen la documentació al voltant de les reunions.

És una eina singular en l'ordre i classificació de la informació, intuïtiva en l'ús i senzilla en l'administració. Disposa opcionalment d'un DSS (sistema de suport a la decisió).

www.sicdrive.com                        info@sicdrive.com